Skip to content

Rewitalizacja – Tczew


Zapytanie ofertowe – roboty budowlane Biuro Nieruchomości PROMYK

Zapytanie ofertowe – roboty budowlane Biuro Nieruchomości PROMYK

W imieniu Biura Nieruchomości PROMYK informujemy o ogłoszeniu zapytania ofertowego na remont klatek schodowych ( dwie ), wymiana instalacji elektrycznej ( jedna klatka ), wymiana instalacji domofonowej, utwardzenie terenu posesji.

Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Wymiana pionu elektrycznego wraz ze skrzynkami el. i przyłączem do lokali mieszkalnych ( jedna klatka ), wymiana central domofonowych z analogowych na cyfrowe wraz ze słuchawkami w lokalach. Malowanie klatek schodowych wraz ze schodami i balustradą.
2. Utwardzenie terenu posesji poprzez wykorytowanie i usunięcie warstwy podłoża i nawiezienie tłucznia/grysu betonowo-żwirowego z rozplantowaniem i zagęszczeniem.

Nazwa i adres zamawiającego:
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Elżbiety 22 – 23
83-110 Tczew, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 727 598 451, e-mail promyk.tczew@wp.pl

Termin składania ofert:
Data: 12.09.2017 , godzina: 10.00 , Miejsce składania ofert : Biuro Nieruchomości PROMYK 83-110 Tczew Al. Zwycięstwa 4F/3 Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10.05

Więcej informacji w zapytaniu ofertowym

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8, Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane dla Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta – mechanizm ZIT”