Skip to content

Rewitalizacja – Tczew


Prezydent Miasta Tczewa powołał Komitet Rewitalizacji

Prezydent Miasta Tczewa powołał Komitet Rewitalizacji

Prezydent Miasta Tczewa powołał Komitet Rewitalizacji W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w pracach Komitetu Rewitalizacji złożono 28 ofert, w tym 17 w pierwszym naborze i 11 w naborze uzupełniającym. W stosunku do 15 osób (10 z pierwszego naboru i 5 z naboru uzupełniającego) wystąpiono z prośbą o uzupełnienie wniosku o brakujące dokumenty lub danPo uzupełnieniu danych, zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 8 Regulaminu Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa Prezydent Miasta dokonał wyboru spośród kandydatów na członków Komitetu, kierując się kwalifikowalnością formalną oraz skalą poparcia osób i podmiotów gospodarczych dla poszczególnych kandydatów. Pomimo, że wymóg regulaminu wskazywał na ilość osób popierających bez opcji konkurencyjności, Prezydent Miasta docenił wysokie poparcie wybranych kandydatów jako predyspozycję do roli społecznej reprezentacji szerszej grupy społeczeństwa ponad wsparcie lokalnych czy własnych interesów, co ma istotne znaczenie dla celów procesu rewitalizacji i przyjętego Gminnego Programu Rewitalizacji. Jednocześnie docenia się chęć udziału w pracach Komitetu Rewitalizacji osób wskazanych przez instytucje oświatowe i Komendę Powiatową Policji w Tczewie, jako jednostek o dużym doświadczeniu społecznym w pracy w obszarze zdegradowanym.  Zgodnie z regulaminem, zgłoszenia osób dokonane  przez te podmioty są przyjęte formalnie. Osoby wskazane z ramienia służb Gminy Miejskiej Tczew odpowiadają przynależności do komórek organizacyjnych związanych z procesami rewitalizacji.

lista z komitetu

 

Dokumenty do pobrania:

komitet.pdf (40 pobrań)

 

ogłoszenie-o-komitecie-podsumowanie.pdf (28 pobrań)