Skip to content

Rewitalizacja – Tczew


Prezydent Miasta Tczewa ogłasza przystąpienie do konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016-2030.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza przystąpienie do konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016-2030.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza przystąpienie do konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 2 grudnia 2016 r. do dnia 2 stycznia 2017 r.

Przyjętymi formami konsultacji społecznych będą:
1.  Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego wyrażenie uwag, opinii i propozycji do Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji oraz składanie ich do protokołu.

Spotkanie odbędzie się w dniu:

 • 08.12.2016 r. od godziny 16:00 do godziny 17:30 w Gimnazjum nr 2 w Tczewie przy ul. Południowej 6 (Zatorze);
 • 15.12.2016 r. od godziny 16.00 do godziny 17.30 w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie przy ul. Obr. Westerplatte 3 (Stare Miasto);

2.  Zbierania uwag ustnych  w punktach konsultacyjnych, tj. w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Tczewie Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, pok. 37, II piętro (budynek główny), od pn. do pt. w godz. 8.00-14.00;

3.  Zbierania uwag w wersji papierowej  (za pomocą formularza) lub elektronicznej (za pomocą edytowalnego formularza znajdującego się na stronie www.rewitalizacja.tczew.pl oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej). Wypełnione formularze można dostarczyć:

 • drogą elektroniczną poprzez: wypełnienie edytowalnego formularza i przesłanie go na adres: rewitalizacja@um.tczew.pl;
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Tczewie, 83-110 Tczew, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1;
 • osobiście do Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Tczewie Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, pok. 37, II piętro w godzinach pracy Urzędu, od pn. do pt. w godz. 8.00-14.00;

Formularz konsultacyjny będzie dostępny od dnia 2 grudnia 2016 r.:

 • na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • na stronie internetowej www.rewitalizacja.tczew.pl;
 • w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Tczewie Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, pok. 37, II piętro, od pn. do pt. w godz. 8.00-14.00;

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

 • z datą wpływu przed dniem 2 grudnia 2016 r. oraz po dniu 2 stycznia 2017 r.,
 • niepodpisane imieniem i nazwiskiem,
 • przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem uwag ustnych bądź propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji.

projekt_gminny_program_rewitalizacji1.pdf (63 pobrania)

formularz_konsultacyjny.docx (30 pobrań)

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: http://www.bip.tczew.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/349078/prezydent_miasta_tczewa_oglasza_przystapienie_do_konsultacji_spo

gminny-program-projekt-m