Skip to content

Rewitalizacja – Tczew


Powołano gminny zespół ds. Programu Rewitalizacji

Powołano gminny zespół ds. Programu Rewitalizacji

Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 250/2014 z dnia 7 sierpnia 2014 r.  powołany został zespół ds. Programu Rewitalizacji (zwany dalej zespołem PR).

Zadanie zespołu PR polega na zbieraniu materiałów diagnostycznych, programowaniu projektów i weryfikacji opracowanego dokumentu PR oraz monitorowanie wdrażania.

Zarządzenie dostępne jest na stronie: http://www.bip.tczew.pl/wiadomosci/1118/wiadomosc/241106/zarzadzenie_nr_2502014_prezydenta_miasta_tczewa_z_dnia_07082014r oraz http://www.bip.tczew.pl/wiadomosci/1118/wiadomosc/273453/zarzadzenie_nr_2412015_prezydenta_miasta_tczewa_z_dnia_24_lipca_ .