Skip to content

Rewitalizacja – Tczew

Komitet Rewitalizacji

„Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą prezydenta miasta.” [z ustawy o rewitalizacji]