Skip to content

Rewitalizacja – Tczew


Konsultacje społeczne 26.01.2017 r. – 20.02.2017 r.

Konsultacje społeczne 26.01.2017 r. – 20.02.2017 r.

Przystępujemy do kolejnego etapu konsultacji społecznych. Najbliższe konsultacje będą dotyczyły koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Łąkowej na plac zabaw i zagospodarowania terenu przy ul. Żuławskiej 2 na street workout; koncepcji modernizacji biblioteki miejskiej w Tczewie; dokumentacji budowlanej przebudowy z częściową rozbiórką i odbudową istniejącego budynku mieszkalnego na potrzeby Centrum Wspierania Rodziny; dokumentacji budowlanej przebudowy Forum Inicjatyw Społecznych przy ul. Łaziennej 5 – Centrum Wspierania Rodziny.

Konsultacje mają na celu poznanie opinii i propozycji interesariuszy[1] odnośnie założeń koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Łąkowej na plac zabaw i zagospodarowania terenu przy ul. Żuławskiej 2 na street workout; koncepcji modernizacji biblioteki miejskiej w Tczewie; dokumentacji budowlanej przebudowy z częściową rozbiórką i odbudową istniejącego budynku mieszkalnego na potrzeby Centrum Wspierania Rodziny; dokumentacji budowlanej przebudowy Forum Inicjatyw Społecznych przy ul. Łaziennej 5 – Centrum Wspierania Rodziny.

Podczas warsztatów zostanie przedstawiona koncepcja i nastąpi omówienie jej założeń z interesariuszami, wraz z możliwością składania uwag. Warsztaty mają na celu zaangażowanie społeczności lokalnej w procesy kreowania polityki przestrzennej i społecznej.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie do dnia 20 lutego 2017 roku.

Przyjętymi formami konsultacji społecznych będą:

 1. Warsztaty dotyczące koncepcji oraz wyrażenie w formie ustnej uwag i składanie ich do protokołu.

Harmonogram warsztatów: 1 lutego w Urzędzie Miejskim w Tczewie, sala 21, w godz. od 10:00 do 12:00.

Warsztaty w ramach działania mają charakter spotkań warsztatowych, na które zostaną zaproszeni różni interesariusze m.in: mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, urzędnicy, inni specjaliści (np. architekci).

 

321321

 1. Zbieranie uwag w postaci:
  • drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.tczew.pl;
  • drogą korespondencyjną na adres: Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Tczewie, plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew;
  • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Tczewie, plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew w godzinach pracy Urzędu Miasta;

Materiały do konsultacji dostępne będą:

 • założenia do koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Łąkowej na plac zabaw i zagospodarowania terenu przy ul. Żuławskiej 2 na street workout; koncepcji modernizacji biblioteki miejskiej w Tczewie; dokumentacji budowlanej przebudowy z częściową rozbiórką i odbudową istniejącego budynku mieszkalnego na potrzeby Centrum Wspierania Rodziny; dokumentacji budowlanej przebudowy Forum Inicjatyw Społecznych przy ul. Łaziennej 5 – Centrum Wspierania Rodziny. – od 26 stycznia 2017 roku.
 • w Biuletynie Informacji Publicznej i pod adresem internetowym http://wrotatczewa.pl/ na stronie internetowej Urzędu Miasta Tczewa pod adresem http://um.wrotatczewa.pl/ (wejście przez zakładki „Urząd”, „Konsultacje społeczne”);
 • w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Tczewie, II piętro – pokój 37, w godzinach pracy urzędu.

Materiały przeznaczone do konsultacji:

podgórna-8.png (31 pobrań) zatorze-street-workout.png (30 pobrań) zatorze-plac-zabaw.png (30 pobrań) fis.png (33 pobrania) biblioteka-kościuszki.png (31 pobrań) biblioteka-dąbrowskiego.png (28 pobrań)

Wszystkie załączniki umieszczono na stronie BIP:  http://www.bip.tczew.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/360620/prezydent_miasta_tczewa_oglasza_przystapienie_do_przeprowadzenia

zatorze street workout m zatorze plac zabaw m podgórna 8 m fis m biblioteka kościuszki m biblioteka dąbrowskiego m