Skip to content

Rewitalizacja – Tczew


Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza ogólnopolski, otwarty, jednoetapowy, studialny „Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenu ul. Krętej i wschodniego odcinka ul. Podgórnej w Tczewie.”

Celem Konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenu ul. Krętej i terenu wschodniego odcinka ul. Podgórnej, najbardziej odpowiadającej na potrzeby lokalnej społeczności, ujawnione w toku konsultacji społecznych założeń do Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa.

konkurrs arch

Celem stawianym koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenu:

  • Krętej jest – wykreowanie nowej przestrzeni publicznej:
  • wzmacniającej tożsamość miejsca poprzez plastyczne opracowanie elementów przestrzeni,
  • nawiązującej do historii i tradycji w nowy sposób,
  • łączącej komunikacyjnie dolny i górny taras z zachowaniem zasad projektowania uniwersalnego w stopniu możliwym do osiągnięcia w zabytkowej strukturze miejskiej;
  • wschodniego odcinka Podgórnej jest:
  • zbadanie możliwości przeorganizowania systemu komunikacji dla utworzenia ciągu komunikacyjnego o priorytecie ruchu pieszego (schody terenowe);
  • uzyskanie rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych, wzmacniających walory krajobrazowe, wykorzystujące potencjał widoku na rzekę Wisłę, istniejącego szlaku spacerowego (Drogi widokowej);
  • uzyskanie rozwiązań korespondujących z historycznym otoczeniem i uwzględniających zabytkowy, średniowieczny układ komunikacyjny;
  • uzyskanie rozwiązań wzmacniających spacerowo – wypoczynkowy charakteru istniejącego szlaku, poprzez zagospodarowanie elementami małej architektury.
ogloszenie_ws_konkursu_urbarch.pdf (126 pobrań)

Więcej informacji na stronie BIP: http://www.bip.tczew.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/361010/ogloszenie_o_konkursie_na_opracowanie_koncepcji_urbanistyczno__a

Odpowiedzi na pytania do Regulaminu konkursu na opracowanie „Koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenu ul. Krętej i wschodniego odcinka ul. Podgórnej w Tczewie” wraz z Regulaminem Konkursu.