Skip to content

Rewitalizacja – Tczew


Koncepcja kładki pieszo – rowerowej na Zatorzu

Koncepcja kładki pieszo – rowerowej na Zatorzu

Zapraszamy do zapoznania się z koncepcją kładki pieszo – rowerowej na Zatorzu.

W ciągu ostatniego roku przeprowadziliśmy szereg konsultacji społecznych. Jednym z tematów wybrzmiewających dość często był stan techniczny kładki łączącej osiedle Zatorze z ogródkami działkowymi. Odpowiadając na te potrzeby, zlecone zostało opracowanie koncepcji kładki pieszo – rowerowej.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem.

W środę, 12 października w godz. 15:00 – 19:00 w Gminazjum nr 2 będzie okazja to przedyskutowania pomysłów – zapraszamy na spotkanie. Równolegle prowadzona będzie gra miejska oraz konsultacje koncepcji programowo – przestrzennej dla budynku przy ul. Elżbiety 19 B. Zapraszamy!

m1

m2

koncepcja-1-kładka-do-konsultacji.jpg (57 pobrań) koncepcja-2-do-konsultacji.jpg (45 pobrań)