Skip to content

Rewitalizacja – Tczew

Wymiana instalacji elektrycznej w pionach klatek schodowych w budynku przy ul. Kruczej 9-10 w Tczewie. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza”

Wymiana instalacji elektrycznej w pionach klatek schodowych w budynku przy ul. Kruczej 9-10 w Tczewie w ramach projektu pn. „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8, Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane dla Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta – mechanizm ZIT”.

Wymiana głównego wyłącznika prądu PWP, wymiana instalacji oświetleniowej podtynkowej, doprowadzenie nowej instalacji do zabezpieczeń lokali mieszkalnych, wymiana oświetlenia klatki na lampy LED z czujkami ruchu, wymiana przycisków dzwonkowych, wymiana zabezpieczeń z topikowych na wyłączniki nadprądowe, założenie szaf licznikowych, wypuszczenie instalacji na strych i piwnicy.

read more

Zapytanie ofertowe na Wymiana instalacji elektrycznej w pionach klatek schodowych w budynku przy ul. Elżbiety 20-21 w Tczewie, w ramach projektu pn. „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza”

Zapytanie ofertowe na wymianę instalacji elektrycznej w pionach klatek schodowych w budynku przy ul. Elżbiety 20-21 w Tczewie, w ramach projektu pn. „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i...

Zapytanie ofertowe – Wymiana instalacji elektrycznej w pionach klatek schodowych w budynku przy ul. Elżbiety 20-21 w Tczewie w ramach projektu pn. „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza”

Informacje o ogłoszeniu Wymiana instalacji elektrycznej w pionach klatek schodowych w budynku przy ul. Elżbiety 20-21 w Tczewie w ramach projektu pn. „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i...