Skip to content

Rewitalizacja – Tczew

Wywiady zogniskowane – raporty metodologiczne z sesji fokusowych

W 2016 roku przeprowadzone zostały wywiady zogniskowane dla projektu „Gminny Program Rewitalizacji miasta Tczewa” realizowanego przy współfinansowaniu środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Wywiady realizowano osobno dla każdej z grup: przedsiębiorcy, osoby młode, seniorzy i seniorki, osoby korzystające z pomocy społecznej, rodzice, członkowie wylosowanych wspólnot mieszkaniowych. Ich celem było pogłębienie wiedzy na temat zidentyfikowanych problemów i barier rozwojowych osiedla Stare Miasto i Zatorze.

Sesje-fokusowe.pdf (67 pobrań)

zestawienie_kolor

read more

Folder poświęcony pracom nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Tczewa.

Z przyjemnością przedstawiamy raport z całości procesu rewitalizacji i opracowywania GPR dla projektu „Gminny Program Rewitalizacji miasta Tczewa” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz budżetu Państwa.