Skip to content

Rewitalizacja – Tczew

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji

Gmina Miejska Tczew podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Tczewa 31 marca 2016 roku (Uchwała nr XVII/138/2016). Z uwagi na limity dotyczące ograniczenia terenu w celu ubiegania się o wsparcie finansowe, jako obszar zatwierdzony do objęcia zintegrowanym programem rewitalizacyjnym wskazano Stare Miasto i Zatorze wraz z historycznym węzłem kolejowym, które objęto pogłębioną diagnozą społeczno – gospodarczo – przestrzenną.

read more