Skip to content

Rewitalizacja – Tczew

Zapytanie ofertowe: Renowacja elewacji i remont dachu budynku przy Pl. Gen. Hallera 7 w Tczewie w ramach projektu pn. „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zapytanie ofertowe: Renowacja elewacji i remont dachu budynku przy placu Gen. Hallera 7 w Tczewie w ramach projektu pn. „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza”, współfinansowanego ze...

Konkurs na opracowanie „Koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenu ul. Krętej i wschodniego odcinka ul. Podgórnej w Tczewie”.   W dniu 24 stycznia 2017 r. ogłoszono konkurs na opracowanie „Koncepcji...