Skip to content

Rewitalizacja – Tczew

Gminny Program Rewitalizacji – dokument

Podstawą do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016 – 2030 była Uchwała Nr XXX/249/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały Nr XXVII/225/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016 – 2030. Dokument sporządzono w oparciu o:

  • ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2017.1023 ze zm.),
  • wytyczne programowe IZ RPO WP dotyczące zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014 – 2020,
  • wniosek Instytucji Zrządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 (IZ), przekazany pismem z dnia 11 kwietnia 2017 r. sygn. DPR-R-40.1.2014 Marszałka Województwa Pomorskiego, o rozszerzenie zakresu treści Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/225/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016 – 2030, celem wpisania go do „Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa pomorskiego”.
read more