Skip to content

Rewitalizacja – Tczew

Zakres projektu pn.: „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza”

Obszar rewitalizacji o powierzchni 40 ha stanowi 6,26% powierzchni miasta. Zamieszkuje go 9851 mieszkańców – czyli 16,67% populacji miasta. Celem projektu pn.: „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza” jest zwiększenie dostępu do miejsc świadczenia usług społecznych dla rodzin ze Starego Miasta i Zatorza, którzy wymagają wsparcia, umożliwiającego im prawidłowe funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie.

Okres realizacji projektu od: 2017-06-01 do: 2020-12-31

read more