Skip to content

Rewitalizacja – Tczew

Drugie posiedzenie Komitetu Rewitalizacji.

Drugie posiedzenie Komitetu Rewitalizacji.

Proponowany porządek posiedzenia w dniu 15.02.2018 r.:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Przedstawienie porządku obrad
  3. Zatwierdzenie porządku obrad
  4. Przestawienie obszernej informacji na temat bieżących działań rewitalizacyjnych wraz z ich harmonogramem
  5. Dyskusja na temat Planu Pracy Komitetu Rewitalizacyjnego
  6. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski
  7. Zamknięcie posiedzenia

Uzgodniono terminy spotkań KR – w lutym zaplanowane 28.02.2018 r.); kolejne spotkania do czerwca 2018 roku będą się odbywały z częstotliwością co miesiąc, a od sierpnia do końca roku co dwa miesiące.

protokół-2.pdf (4 pobrania)

 

proponowany-porządek-posiedzenia.pdf (3 pobrania)

 

lista-obecności-2.pdf (5 pobrań)

 

zakres-zadań-inwestycyjnych-w-projekcie-rewitalizacji.pdf (3 pobrania)