Skip to content

Rewitalizacja – Tczew

Podsumowanie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Tczewie

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA przebieg konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Tczewie   Jednym z kluczowych elementów procesu rewitalizacji jest włączenie...

Komitet Rewitalizacji

„Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą prezydenta miasta.” [z ustawy o rewitalizacji]