Skip to content

Rewitalizacja – Tczew


Folder o rewitalizacji w Tczewie

Folder o rewitalizacji w Tczewie

W ramach projektu „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie” zostały stworzone trzy szlaki spacerowe, które stały się ważnym punktem spotkań mieszkańców. Dodatkowo zagospodarowane zostały tereny dwóch byłych fos.

W latach 2009 – 2013 nastąpiła odnowa obiektów historycznych i rekonstrukcja średniowiecznych murów obronnych. Kolejne działania to remont budynków przeznaczonych na cele publiczne. Dzięki nim powstały m.in.: świetlica dla dzieci, baza usług kulturalnych oraz warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Kolejnym przedsięwzięciem jest remont budynków mieszkaniowych. dzięki tym działaniom w poprzednich latach podniósł się poziom życia mieszkańców, a także upiększono rewitalizowany obszar. W ramach projektu wykonano także system monitoringu, który przyczynia się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa na starówce.

Na zakończenie projektu powstał folder dokumentujący szereg zmian na Starym Mieście w Tczewie: http://folder.rewitalizacja.tczew.pl/

folder rewitalizacja

Zachęcamy do lektury.