Skip to content

Rewitalizacja – Tczew


Wyniki naboru wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych do udziału w projekcie partnerskim

Wyniki naboru wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych do udziału w projekcie partnerskim

Komisja oceniająca wnioski, zweryfikowała oferty złożone w odpowiedzi na nabór wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych do udziału w projekcie partnerskim pn. „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza„.

Do dalszego etapu udziału w projekcie partnerskim pn. „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza„ zakwalifikowały się wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, których oferty zostały pozytywnie ocenione przez komisję. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie, do negocjacji zaproszone zostaną wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe wg pozycji z listy rezerwowej.

Lista rankingowa ofert została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.bip.tczew.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/358222/wyniki_oceny_ofert_wspolnot_i_spoldzielni_mieszkaniowych_w_proje

protokol-z-pracy-komisji-oceniajacej-wnioski

123456