Skip to content

Rewitalizacja – Tczew


raport  z konsultacji społecznych przeprowadzanych w okresie od lipca do sierpnia 2016 roku

raport z konsultacji społecznych przeprowadzanych w okresie od lipca do sierpnia 2016 roku

Przedstawiamy raport  z konsultacji społecznych przeprowadzanych w okresie w okresie od 26 lipca 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku dot. założeń Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa.


Przedmiotem konsultacji były działania edukacyjne i informacyjne dot. procesu rewitalizacji, w tym o istocie, celach, zasadach prowadzenia rewitalizacji i o przebiegu tego procesu, a także – wnoszenie uwag i składanie ich do protokołu. Konsultacje miały na celu poznanie opinii i propozycji interesariuszy odnośnie założeń Programu, które mogą zostać wykorzystane w Gminnym Programie Rewitalizacji.

Konsultacje przeprowadzone w okresie od dnia 26 lipca 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku.

Informacja_podsumowujaca_lipiec_sierpień-2.pdf (113 pobrań)