Skip to content

Rewitalizacja – Tczew

Zakres projektu pn.: „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza”

Obszar rewitalizacji o powierzchni 40 ha stanowi 6,26% powierzchni miasta. Zamieszkuje go 9851 mieszkańców – czyli 16,67% populacji miasta. Celem projektu pn.: „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza” jest zwiększenie dostępu do miejsc świadczenia usług społecznych dla rodzin ze Starego Miasta i Zatorza, którzy wymagają wsparcia, umożliwiającego im prawidłowe funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie.

Okres realizacji projektu od: 2017-06-01 do: 2020-12-31

read more

Zapytanie ofertowe: Renowacja elewacji i remont dachu budynku przy Pl. Gen. Hallera 7 w Tczewie w ramach projektu pn. „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zapytanie ofertowe: Renowacja elewacji i remont dachu budynku przy placu Gen. Hallera 7 w Tczewie w ramach projektu pn. „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza”, współfinansowanego ze...

Renowacja elewacji i modernizacja otoczenia: drogi dojazdowej i chodnika przy budynku Zamkowej 19 w Tczewie w ramach projektu pn „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza”

ZAPYTANIE  OFERTOWE – Renowacja elewacji   i modernizacja otoczenia: drogi dojazdowej i chodnika przy budynku Zamkowej 19  w Tczewie w ramach projektu pn „Miasto od nowa – rewitalizacja  Starego Miasta i Zatorza”,...